Rodzina w mediacji

Mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym. Polega przede wszystkim na tym, że wykwalifikowany mediator, jako osoba bezstronna i neutralna pomaga stronom w rozwiązaniu ich konfliktu. W przeciwieństwie do spraw, które oddawane są do sądu, w mediacji to strony uzgadniają pomiędzy sobą treść i wszelkie warunki porozumienia. Szerzej o mediacji przeczytasz tutaj, w dzisiejszym artykule chciałabym się skupić na temacie rodziny w mediacji.

Rodzina w mediacji

Rodzina w mediacji

Mediacje szansą dla rodziny

Rodzina jest nadal jedną z podstawowych komórek społecznych, chociaż na przestrzeni ostatnich lat obraz ten nie jest już dla wszystkich jednolity i jednoznaczny. Nie zawsze powiedzenie słowa „rodzina” oznacza dla wszystkich ten sam obraz kobiety i mężczyzny w związku małżeńskim, wychowujący wspólne dzieci. Dzisiaj, w dobie dużych przemian społeczno – gospodarczych  osób  różnych osób słowo to może mieć różne znaczenie. Nie będzie to wykład z funkcji i zadań rodziny, jednak istotne jest to, że w zależności od pewnych kryteriów, rodzina może napotkać na różne trudności.

Mediacja w sprawach rodzinnych dotyczy najczęściej takich spraw jak: alimenty, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej i podziału obowiązków między rodzicami, którzy są w trakcie separacji, czy rozwodu, ustalenie kontaktów z dziećmi, wszelkie sprawy majątkowe dotyczące wspólnego majątku rodziny. Rodzina w mediacji to niezwykła szansa na polubowne rozwiązanie kwestii spornych.

Rodzina wielokulturowa w mediacji

Zdarza się również, ze do mediacji trafiają sprawy rodzin, które nie są w jakimś stopniu zagrożone rozwodem, czy separacją. Są to często konflikty związane  z religią, wyznawanymi wartościami, czy odmiennym postrzeganiem ról poszczególnych członków rodziny. Dzisiaj, kiedy jesteśmy globalnymi obywatelami świata, a nie tylko danego państwa, model rodziny wielonarodowościowej jest coraz częstszym obrazem.  Taka rodzina w mediacji może skutecznie pokonać różnice wynikające z odmienności kulturowej, jednak należy pamiętać, że są to sprawy niezwykle delikatne, wymagające dużego zaangażowania stron i chęci zawarcia porozumienia.

Po co do mediatora, przecież mogę iść do sądu

Pójście do mediatora daje poczucie, że ma się realny wpływ na porozumienie, które i tak musi być potwierdzone przez sąd. Tak, tak! Pójście do mediatora oznacza, że po podpisaniu ugody trafia ona do sądu i musi zostać potwierdzona przez sędziego. Jest to wtedy taki sam wyrok, jakby sprawa odbywała się w sądzie. Różnica jest znacząca: w przypadku sądu nie mamy wpływu na wynik. Szanse są 50:50. To sąd decyduje, jaka będzie treść wyroku. Jeśli wybierasz się do mediatora, przez cały proces mediacyjny masz wpływ na treść ugody. Zgadzasz się na tyle, na ile czujesz, że możesz się zgodzić i na ile jesteś w stanie się później dostosować do danej ugody. Koszty są też znacznie mniejsze, a musisz pamiętać, że składając pozew do sądu, sąd w pierwszej kolejności i tak przekaże sprawę do mediatora, dopiero w przypadku braku ugody sam wyda werdykt. Wtedy płacisz i za pozew, i za mediacje. Jakie są koszty pozwu znajdziesz w necie, o kosztach mediacji przeczytasz tutaj

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress