MEDIACJE

„Eskalacja wszelkich napięć rozpoczyna się wraz z porzuceniem dialogu”
Julius Dopfner

Co to jest mediacja?

Mediacja jest postępowaniem w trakcie którego dwie lub więcej stron sporu podejmują próbę rozwiązania sporu i osiągnięcia porozumienia  z pomocą mediatora.

 

„Mediacja powinna być traktowana jako „misja dobrych usług”. Jest to możliwe, o ile strony sporu zainteresowane są osiągnięciem consensusu, a całe postępowanie negocjacyjne traktują w dobrej wierze.”*

Jako alternatywna forma związywania sporów, mediacja charakteryzuje się następującymi zasadami:

 • dobrowolności,
 • bezstronności,
 • neutralności,
 • poufności.

J. Paweł Gieorgica (red.), Negocjowanie metodą interesów. , Oficyna Wydaw. Promocja – „BP”, Warszawa 1997, ISBN: 83-87176-01-X (49+11), s.17.

Jak to wygląda w praktyce?

Zasada dobrowolności

mówi o tym, że każda ze stron przystępuje do postępowania mediacyjnego dobrowolnie. Mediator nie zmusza stron postępowania (w przypadku nakazu sądowego) do podjęcia mediacji, jak również do osiągnięcia porozumienia. WAŻNE! W każdej chwili strony bądź strona mediacji może podjąć decyzję o przerwaniu postępowania. Podjęcie mediacji nie jest jednoznaczne z zawarciem ugody.

Bezstronność

mediatora to przede wszystkim wystrzeganie się stronniczości, czy też okazywania swoich uprzedzeń i ocen stronom postępowania. Mediator nie przyznaje żadnej ze stron racji.

Neutralność

mediatora polega przede wszystkim na nie narzucaniu stronom rozwiązań. Mediator moderuje przebieg spotkania, dba o jego ramy, zadaje pytania, jednak rozwiązanie, dobrowolne porozumienie zależy od stron mediacji.

Poufność

Cały proces mediacyjny objęty jest poufnością, co oznacza w praktyce, że żadna ze stron, w tym mediator, nie ujawnia nikomu informacji, które zostały powiedziane, czy uzgodnione.  Przebieg i rezultaty mediacji są objęte tajemnicą.

Po co w ogóle się to robi?

Mediacja z założenia ma pomóc w rozwiązaniu konfliktu czy sporu bez konieczności oddawania sprawy do sądu. Wiadomo powszechnie, że w sądzie sprawy trwają długo, a wyrok wydaje sędzia. W mediacji to strony sporu dochodzą do porozumienia i mają przez cały czas wpływ na wygląd ugody.

Jaka jest rola mediatora?
Mediator jest osobą bezstronną, która w całym procesie mediacji czuwa nad poprawnością całej procedury mediacyjnej. Dba o wzajemny szacunek stron podczas spotkań i utrzymuje pozytywne nastawienie stron. Do roli mediatora należy określenie miejsca i czasu spotkania. W końcowym etapie mediator upewnia się, czy strony dobrze zrozumiały ugodę, spisuje ją i przekazuje do sądu w celu zatwierdzenia.
W jakich sprawach należy sięgnąć po pomoc mediatora?

Tak naprawdę mediacje można wykorzystać w każdym sporze, pod warunkiem, że strony tego sporu zgadzają się na to. Nasze centrum specjalizuje się w mediacjach rodzinnych. Skutecznie możemy pomóc w następujących sporach:

 • rozwodowe (mediacje przed bądź w trakcie  separacji lub rozwodu),
 • kontakty z dziećmi (w celu ustalenia warunków opieki nad dzieckiem, kontaktów dziecka z rodzicem, który nie mieszka z nim na co dzień)
 • sprawy związane z podziałem wspólnego majątku,
 • o ustalenie alimentów (również wśród par, które pozostają w związku, jednak z jakiś powodów związek nie jest zalegalizowany),
 • konflikty rodzinne (między rodzeństwem, dziećmi a rodzicami).
Dla kogo są mediacje?

Z mediacji może skorzystać każdy, kto dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz chce rozwiązać, bądź przynajmniej podjąć trud znalezienia rozwiązania. Wiąże się to z podjęciem pewnych decyzji i wzięciem za nich odpowiedzialności. Mediacja jest też dla osób, które chcą stosunkowo szybko i bez ogromnych kosztów sądowych doprowadzić do ugody.

Jak długo trwa mediacja?

Mediacja trwa tak długo, jak długo strony sporu wyrażają na to chęć! W praktyce wygląda to tak, że są to od 1 do 4 potkań, chyba, że strony postanowią inaczej.  

Czym kończy się mediacja?

Wszystko zależy od przebiegu spotkań mediacyjnych. Może, i tego wszyscy zawsze chcemy, żeby zakończyła się ugodą. Wtedy strony spisują ją wspólnie z mediatorem, a ten przesyła ją do sądu. Ugoda jest tekstem prawnym, dlatego wymaga się od stron pewności, że się na nią zgadzają.

Jakie korzyści będę miał/miała z tego, że pójdę do mediatora, a nie do sądu?

Podjęcie mediacji to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Doskonale wszyscy wiemy, że sprawy sądowe mogą się ciągnąć latami, a każdemu zależy na tym, by jak najszybciej osiągnąć swój cel. Ugoda mediacyjna ma ważność wyroku sądowego. Mediacja to szansa na nowe rozdanie kart, na szybsze zmiany w życiu.

Jak przygotować się do mediacji?

Przygotowując się do pierwszego spotkania mediacyjnego prosimy o przemyślenie możliwych propozycji ugody. Ważne, by przemyśleć dokładnie skąd wziął się dany konflikt, jakie rożne aspekty wyłaniają się z niego. Warto spisać sobie te myśli na kartkę papieru, bo w stresie związanym z nową sytuacją nie o wszystkim można pamiętać. Ważne, żeby dostarczyć mediatorowi wcześniej dokumentacje sprawy, o ile taka istnieje.

A najważniejsze: zabrać ze sobą poczucie pewności, że nie ma takiej sytuacji, z której nie można wyjść z twarzą i poczuciem sukcesu!

Opłata administracyjna: 100 zł (czynności związane z rozpoczęciem procesu mediacji do momentu pierwszego  spotkania mediacyjnego),

 • Pierwsza sesja mediacyjna (2h) – 200zł,
 • Każda kolejna sesja (1h) – 100zł,

Mediacje w sprawach majątkowych wynagrodzenie mediatora wynosi 1% od wartości przedmiotu, jednak nie mniej niż 150zł za spotkanie i nie więcej jak 5000zł za całość procesu mediacyjnego, czyli wszystkie spotkania.

W przypadku niestawienia się na wcześniej ustalony termin mediacji, strony ponoszą takie koszty, jakby spotkanie się odbyło.

Jesteś zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress